EDUKACJA PRZYRODNICZA

Podstawowym celem edukacji przyrodniczej jest wyrobienie postawy szacunku dla otaczającego nas świata przyrody. Aby takie postawa się wykształciła należy rozpocząć naukę jak najwcześniej, od przedszkola i szkoły podstawowej, kończąc na osobach dorosłych przez wzbudzenie w nich zainteresowania światem przyrody.

Edukację przyrodniczą można realizować przez organizowanie wystaw i pokazów żywych przedstawicieli fauny i flory.

A także przez naukę fotografii przyrodniczej realizowanej na terenie okolicznych rezerwatów i parków narodowych i w warunkach studyjnych.

Dodaj komentarz